FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold

Dette er dokumentasjon knyttet til fellesarealer for sameiet. Det finnes også FDV-perm for hver seksjon som finnes i leiligheten.

1 Leverandørliste Leverandørliste fellesarealer.pdf
2 Plan- og leilighetstegn., bod og park.oversikt Bodoversikt.pdf
3 Branntetting – SEAC Branntegninger.pdf
4 Dører, vinduer, trevarer og systemhimlinger Materialoversikt – fellesareal
5 Elektriske installasjoner
(ytterligere 90 el.tegninger foreligger på USB-minnepenn)
Kursfortegnelse – Grendahus
El.tegning – Grendahus 1. etg.
El.tegning – Grendahus 2. etg.
Brannsystem – brukermanual
Badstuovn – bruksanvisning
6 Flis trapperom, fellesarealer, bad og garderober Bad – Fugemasse – Produktblad
B03 – FDV dFellesareal og Trapp
7 Garasjeporter, stålsdører, glass, aluminium og nettingboder FDV Trapper og rekkverk (Midthaug)
FDV Fasade
FDV Nettingboder
Forbrukerfakta om bygningsglass
FDV Aluminium og glassarbeider
FDV Branndører (Pyrotec)
FDV Industrileddport
8 Blikkenslager FDV – Blikkenslager
9 Heis, løfteplattform FDV 1 av 6 – Forside – Kontakter
FDV 2 av 6 – Certifikat Cibes Heis
FDV 3 av 6 – Teknisk informasjon Cibes Heis
FDV 4 av 6 – Brosjyre Cibes Heis (Norsk)
FDV 5 av 6 – Drift og vedlikehold Cibes Heis
FDV 6 av 6 – Instruks
10 Kjøkken og trapp Gjestehus FDV HTH Kjøkken i Grendahus
FDV Trapp i Grendahus
HTH Kjøkken i Grendahus (Tegning)
Trapp – Stryntrappa (overflatebehandling)
Trapp – Generell spesifikasjon
11 Kaba Møller Undal (lås) FDV – Låsesystem
12 Maler (fargekoder) FDV – Maler – Blokk D og fellesarealer
FDV – Maler – Leiligheter
13 Rørlegger Fellesanlegg – Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks
Grendahus – Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks
FDV Varmtvannsanlegg
Varsel vedrørende bor-dybder
14 Smed, ståltrapper, rekkverk og ramper (Midthaug) FDV Smed, ståltrapper, rekkverk og ramper
15 Utomhusplaner L.B03-01 Utomhusplan.pdf
L.B03-102 kanter og dekker.pdf
Utomhusplan B03_Farge.pdf
16 Ventilasjon
(ytterligere 30 tegninger foreligger på USB-minnepenn)
Fellesareal B03 – Ventilasjon – Funksjonsbeskrivelse
Avtrekksvifte – Lille P-kjeller
Branngassvifter – Store P-kjeller
Impulsvifter – Store P-kjeller
17 Stålkonstruksjoner
18 Tak, Lett-Tak, Taktekking, tekking P-kjeller FDV Lett Tak
FDV Takbelegg
Produktblad Isola Mestermembran
Teknisk Godkjenning – Lett-tak elementer
Teknisk Godkjenning – Takbelegg
19 Produktinformasjon møbler gjestehus FDV – Møbler i Grendahus
20 Brukermanualer og oversiktsliste (Beach Mountain) Oversikt – Treningsutstyr
Brukermanual – 3-stack-apparat
Brukermanual – Tredemølle
Brukermanual – Trimsykkel
Brukermanual – Elliptisk treningsapparat
Brukermanual – Skråbenk