Oppdatering etter service/vedlikehold på ventilasjons- og sprinkleranlegg

Da skal alle leilighetene hatt kontroll av sprinkleranlegg og service/vedlikehold på ventilasjonsanlegget.

Teknisk Ventilasjon AS har utført nødvendig vedlikehold og justert luftmengder og innblåsningstemperatur på Flexit-anlegget i leilighetene slik at alt skal være i orden til neste serviceintervall. I tillegg skal alle ha fått ett sett med filter.

Ved spørsmål rundt dette, eller det skulle oppstå noe med anlegget mellom nå og neste service, ta kontakt med styret@horgvegen13-17.no, så vil vi formidle kontakt med vår kontaktperson i Teknisk Ventilasjon AS.