Informasjon om Nokas innlåsingsassistanse

Sameiet har en avtale med Nokas AS om nøkkelservice. Her er informasjon om prosedyrer knyttet til dette:

INNLÅSINGSASSISTANSE TLF. 916 45 956

Deres borettslag/sameie har avtale med Nokas AS, vedrørende bistand for innlåsing. Dette er en døgnkontinuerlig beredskapstjeneste, som faktureres den enkelte beboer.

Ved å benytte telefonnummeret som er oppgitt, vil Dere settes i kontakt med vår beredskapstjeneste.

Oppgi adresse og borettslaget/sameiet det gjelder, og avvent videre instruksjoner.

Pris per utrykning er 800,- eks. mva.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Viktig informasjon: Kontroll av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg

Vi er pålagt kontroll og service av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg i leilighetene, jf. orientering og enstemmig vedtak på årsmøtet i sameiet i april. Sameiet har inngått avtale med K. Lund for kontroll av sprinkleranlegget og Teknisk Ventilasjon AS for service på ventilasjonsanlegget.

Kontroll av sprinkleranlegget vil ta cirka 15 minutter per leilighet. Kontroll og eventuell service på ventilasjonsanlegget vil ta cirka 40 minutter per leilighet. Vi har avtalt med henholdsvis K. Lund og Teknisk Ventilasjon at dette gjennomføres i uke 37, dvs. 10. til 14. september.

Vi viser til §33 i Lov om eierseksjoner som viser til at seksjonseier skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som går gjennom bruksenheten. Vi ber derfor seksjonseiere som IKKE GIR SAMTYKKE til at hhv. K. Lund og Teknisk Ventilasjon AS låser seg inn der hvor beboer ikke er til stede og utfører det nødvendige arbeidet om å gi skriftlig beskjed til styret på styret@horgvegen13-17.no innen mandag 27. august.

Vi gjør oppmerksom på at om man ikke samtykker til å være med på denne fellesavtalen, så er man selv ansvarlig for å gjøre avtale med og bære kostnaden til både K. Lund og Teknisk Ventilasjon AS for å få gjennomført dette, da kontroll av sprinkleranlegg er lovpålagt og manglende service på ventilasjonsanlegget kan føre til at det slutter å fungere og må repareres på egen regning.

I den grad det er mulig skal vi prøve å gi mer spesifikk beskjed når de to kontrollene/servicen vil bli gjennomført i de ulike blokkene/seksjonene slik at de som ønsker det kan være hjemme i det aktuelle tidsrommet.

Ved spørsmål, ta kontakt på styret@horgvegen13-17.no. Oppdateringer rundt dette vil publiseres fortløpende på sameiets hjemmeside på www.horgvegen13-17.no.

Med vennlig hilsen
Styret i sameiet Horgvegen 13-17

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Tilbud om skifte av releer

Vi har fått til en kollektiv avtale med Fjeldseth om bytting av støyende releer. De vil skifte disse for kr. 500,- per relé.

Dette gjelder kun de releene som lager et høyt hørbart smell når det slår inn, og ikke en klikkelyd (det er normalt).

Vi har tidligere fått inn fra en del av dere, men vi ber ALLE som har et relé eller releer som kommer inn under beskrivelsen over og ønsker å få dette/disse skiftet til den oppgitte summen, om å fylle ut dette skjemaet.

Frist for dette er mandag 14. mai 2018. Denne fristen en absolutt.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Dugnad 2. og 3. mai

Det blir dugnad i Horgvegen 13-17 onsdag 2. og torsdag 3. mai kl. 18.00 – 20.00.

Det serveres kaffe, og ta gjerne med noe å bite i. Festlokalet i Grendahuset vil være åpent som samlingspunkt.

Skriv deg på lista på oppslagstavla i din blokk slik at vi får en viss fordeling av beboere per dag.

Av oppgaver vil det være aktuelt å rake, koste og samle opp grus og sand, samle avfall, høyttrykksspyle, pynte og gjøre klar blomsterkasser.

Takk for at du er med og bidrar til et hyggelig bomiljø i Horgvegen!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Avfallssugene er fortsatt ute av drift

Siste oppdatering fra TRV 27. april: Avfallssuget er fortsatt ute av drift – og blir det ei stund til framover.

Informasjon fra TRV:

Som dere vet er avfallssuget på Nedre Humlehaugen ute av drift. Denne uken har vi hatt kamerainspeksjon av avfallsrøret Horgvegen -> Vik avfallsterminal

På rørets laveste punkt 45 meter fra nærmeste inspeksjonskum ved Vik avfallsterminal har vi påvist store mengder vann. Dette blir en slags vannlås som anlegget ikke er i stand til å frakte inn i containeren.

Mangelen på tilkomst gjør at vi sannsynligvis blir nødt til å grave ned på røret og sveise på en ny inspeksjonsluke for å få pumpet opp vannet.

Dette medfører at avfallshåndteringen for restavfall må løses med de midlertidige containerne dere benytter i dag en stund til. Jeg har dessverre ikke en tidsestimat for når vi får anlegget i gang igjen, men jeg vil informere fortløpende.

Hvis dere ønsker å endre plassering eller antall containerne som nå er kjørt ut, ta kontakt med meg med jorunn.nordheim@trv.no på kopi.

Med vennlig hilsen
Tarald Kjensjord
Driftsingeniør

Det er fortsatt vann i avfallssug-systemet i Horgvegen og Horgsletta, og Trondheim Renholdsverk har derfor igjen stengt systemet og det er satt opp sperrebånd rundt innkastlukene. Det er uvisst når dette blir i orden, men inntil videre er det fortsatt satt ut avfallskonteinere for oss, nederst i Horgvegen, som vi benytter.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar