Lagring i fellesgarasjer

Oppbevaring av dekk i fellesareal

Lov og forskrift ved brann og eksplosjonsvernloven har følgende krav:Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges».

I vårt felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes for eksempel takstativ/skistativ/skiboks, ikke-brannfarlig rekvisita og verktøy og dekk/hjul.

Regler for sameiet 13 -17

Det skal ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget

Propanflasker skal lagres utendørs

Det skal ikke utføres bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag i garasjeanlegget.

Biloppstillingsplassen skal holdes ryddig slik at brannmannskaper er sikret god fremkommelighet ved eventuell slokkeinnsats.

Lading av el-biler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette.