Vedtekter

Oversikt over vedtekter for sameiet og velforeningen:

Oppdatert: 21.01.2019