Bygg og anlegg

Vaktmester

Bonitas utfører vaktmestertjenester fra 1.januar 2017. Vår avtale inkluderer vaktmestertjenester én dag per uke. Henvendelser til vaktmester skjer via styret.

Ballspill er ikke tillatt mellom blokkene!

Styret har mottatt klager fra beboere om ballspill mellom blokkene. Dette virker forstyrrende og et uheldig skudd kan i verste fall skade vinduer på leilighetene. Styret anmoder derfor om at foreldre tar ansvar og ber barna spille ball på fotballbanen.

Fasadeendringer

  • Solskjerming: Retningslinjer for anskaffelse og montering av solskjerming finner du her.
  • Utvidelse av terrasser på bakkenivå: Det må søkes styret om utvidelse av terrasser på bakkenivå og oppsett av rekkverk og ev. levegg. Ta kontakt med styret for nærmere informasjon.
  • Farge på terrasser på bakkenivå: Styret har besluttet at alle terrasser som er satt opp i ettertid skal beises med Butinox Terrassebeis/Terrasselasyr 1012 Kveldsdis. Base: Klar.

Dørskilt og lignende som monteres på yttervegg

Dørskilt/pynt og lignende som henges opp/monteres utenfor leilighet på vegg som tilhører sameiet kan etterlate sår/småskader ved demontering som kan være skjemmende. Det er den enkelte beboers ansvar å utbedre dette ved eksempelvis utflytting. Eventuelle manglende utbedringer vil etter-faktureres beboer.

Avfallshåndtering/avfallssug

I mottatt skriv fra Trondheim Renholdsverk er det oppgitt prosedyrer for korrekt bruk av de ny-installerte avfallssugene. Det er viktig at disse blir brukt på riktig måte, siden feilaktig bruk vil føre til merkostnader for alle beboerne i sameiet.

  1. Restavfall (grønn ring) kastes i poser som knytes godt. Posten skal ikke være større enn at den går fint inn i luka/innkastet. Bruk f.eks. en vanlig handlepose.
  2. Papir (blå ring) kastes løst. Små menger lett papp kan også kastes i samme luke/innkast. ANDRE TYPER AVFALL SKAL IKKE KASTES I AVFALLSSUGET!

Nøkkelbestilling

Bestilling av nøkkel gjøres av den enkelte beboer. Det er kun seksjonseier, ikke ev. leietaker, som kan rekvirere ny nøkkel. Bestilling gjøres her.

Ventilasjon

Leilighetene er utstyrt med ventiltasjonsaggregat fra Flexit av typen UNI 2 eller UNI 3 og styrepanel CI60 (se her for instruksjon). Filter bør byttes minimum årlig og sameiet har en avtale om årlig utlevering av filter. Du kan i tillegg selv opprette filterabonnement hos Flexit eller du kan kjøpe hos Økovent i Ranheimsvegen 7A og få 10 % rabatt. Det finnes også andre nettbutikker som leverer filter.