Nyheter

Dugnad 2. mai 2024 kl. 17:00

Container utplasseres torsdag 2.mai og står til fredag ettermiddag.

Følg retningslinjene som henges opp på containeren.

En oppfordring

Ting som kan gjenbrukes av andre, eksempelvis leker, sparkesykler til barn, sportsutstyr o.l. legges ved siden av containeren slik at andre kan plukke opp aktuelle gjenstander.

Organisering:

Vi starter kl. 17.00, men den som vil, kan starte tidligere.

Vi møtes foran grendahuset og fordeler jobbene inkl. redskaper, søppelsekker etc.

Det blir etter hvert servert kaffe og kaker ved grendahuset 😊  

Oppgaver:

  • Området rundt sameiene

Raking av løv/grus på plena ved blokkene og grendahuset.

Kosting av grus på området rundt grendahuset.

Kosting av grus ved blokkene.                                                                                                   

Luking i bed og klipping av busker.

  • Betongplatene/veier/gangveier og sluk

Kost opp restgrus etter Din Vaktmesters runde i området.

Alle sluk tas opp og rengjøres.

Betongplatene spyles. Bruk høytrykksspyler der det trengs.

  • Fjerning av defekte/ubrukte sykler

Sykler plassert i stativet under nr. 17 – som i tillegg har defekter og ikke ser brukt ut på lang tid – blir på dugnadsdagen satt opp mot veggen på motsatt side av stativet.

De som ikke er hentet og satt tilbake i stativet, blir kastet kl. 12 den 3. mai.

Rent løv og gress samles i papirsekker og plasseres ved våre restavfallcontainere nede i gata. Resten, f.eks. grus og skitt, samles i plastsekker og kastes i container.

Mvh.

Styret