Styret

E-post til styret: styret@horgvegen13-17.no

Styreleder Hans Nergård hansnergard@gmail.com
Styremedlem Anne-Lisa Johansen annelisa@live.no
Styremedlem Øyvind Eklo oyvind@eklo.no
Styremedlem Ragnfrid Røvde Solberg arrar.solberg@gmail.com
Styremedlem Christoffer Hansen christoffer@horgvegen13-17.no
Varamedlem Iren Blomstervik irenblomstervik@hotmail.com
Varamedlem Sidsel Krogtoft sidsel.krogtoft@getmail.no

Styret har vanligvis møter månedlig.