Ladestasjon til elektriske kjøretøy

Alle garasjeplassene i sameiet er tilrettelagt for lading av elektriske kjøretøy. Anlegget er levert av Fjeldseth og ladestasjonen er av type Smart-billad T2 7/22kW fra Schneider Electric.

 • Bestilling:
  • Bestilling av ladestasjon gjøres til Fjeldseth ved Yngve Sæther.
  • Pris for ladestasjon ferdig montert er ca. kr. 22300,- inkl. mva.
 • Betalingsrutiner og kostnader:
  • Betalingssystem: Systemet vi bruker heter SmartCharge og er levert av Meshcraft og sørger for dynamisk lading (fordeling av strøm).
  • Betalingsrutine: Siden vi har faste parkeringsplasser vil leilighetseiers, ev. leietakers, bankkort registreres på aktuell ladestasjon. Ladestasjonen kan låses ved hjelp av nøkkel. Forbruket på eiers lader blir så automatisk trukket fra kortets konto. Trekkene skjer månedlig.
 • Pris settes til:
  Snitt forbruk på fellesstrøm for alle tre blokkene + 15%

 • Energikostnad: Årskostnad per ladepunkt/stasjon er kr. 300,- inkl. mva.
  • Strømpris: Denne settes av sameiet og vil variere avhengig av prisen sameiet betaler. SmartCharge tar et påslag på 10% for administrasjon.

Sameiet har krav om årlig kontroll av ladeanlegget. De årlige kostnadene for kontrollen vil fordeles mellom sameiet og den enkelte eier av ladepunktene slik:

 • Sameiet kr 2.500, –
 • Eier av ladepunktet: kr 563,-

Vi gjør veldig oppmerksom på at det ikke er tillatt å benytte stikkontakt i bodene til lading av elektriske kjøretøy. Disse stikkontaktene er på en kurs som ikke er dimensjonert for slik bruk og kan føre til overbelastning og brannfare, samt at kursen belastes fellesskapet og dermed betales av alle beboerne.