Test av brannvarslingsanlegget tirsdag 18. februar

Tirsdag 18. februar kl. 10.00 vil brannalarmen utløses i alle boenheter i Horgvegen 13, 15 og 17. Dette er en pålagt test for å sjekke brannvarslingsanlegget i sameiet.

Alarmen vil være utløst til test er utført, så det må påregnes noe tid mens Fjeldseth og styret går gjennom alle blokkene.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Utdeling av Mudin Avløpsåpner

Som eier av leiligheten er du ansvarlig for å sikre at avløp som hører til leiligheten ikke går tett. Det er derfor svært viktig at du periodisk renser disse, dvs. toaletter, dusjsluk, vaskemaskinavløp, servanter og kjøkkenvask.

Vi minner også om at sluk på tak og verandaer, der hvor man har dekket til sluket med terrassebord, også er leiligheteiers ansvar å holde åpne, ref. Husordensreglene.

Styret i sameiet har derfor, som en service, gått til innkjøp av en flaske «Mudin avløpsrenser» til samtlige boenheter. Styret vil plassere én flaske foran hver leilighet i løpet av uke 48.

Hvis beboer er fraværende, og dermed ikke tar inn flasken, ber vi om at en av naboene eller andre som har kontakt med vedkommende, tar vare på flasken, og overleverer den når aktuell beboer kommer hjem.

Bruksanvisning (forutsetter at avløpet ikke er tett)
Fordel flaskens innhold på alle avløp (kjøkkenvask, servanter, dusjsluk, vaskemaskinavløp og toaletter) og la det virke i 15-20 minutter. Deretter skyller du etter med varmt vann.

NB! Les og følg forsiktighetsreglene som står på flasken!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Påminnelse om parkeringsbestemmelser i Horgvegen

Vi ser oss nødt til å påminne om bestemmelsene for parkering i Horgvegen da vi ser at det er for mange som ikke forholder seg til gjeldende regler.

Uteparkeringsplassene i Horgvegen (52 stk) er forbeholdt gjesteparkering for i alt seks sameier. Besøkende til sameiene Horgvegen 1-5, Horgvegen 2-10, Horgvegen 13-17, Humletunet (i Horgsletta) og Ranheim Amfi (i Horgsletta), samt eneboligene i Horgvegen, har alle gjesteparkering i Horgvegen.

Parkering av egen bil: Skjer på egen garasjeplass, ikke på gjesteparkering eller på tunet mellom blokkene.

Parkering av bil nummer 2: Det finnes ingen parkeringsmulighet for bil nummer 2 til de som har det. Hver seksjon har en andel i gjesteparkering (0,2). Dersom du bruker gjesteparkering til parkering av fast bil 2, bruker du av andre seksjonseieres plass. Parkering av bil 2 kan derfor ikke gjøres i Horgvegen.

Parkering av firmabil/arbeidsbil: Det finnes ingen parkeringsmulighet for firmabil/arbeidsbil til de som har det. Hver seksjon har en andel i gjesteparkering (0,2). Dersom du bruker gjesteparkering til fast parkering av firmabil/arbeidsbil, bruker du av andre seksjonseieres plass. Parkering av firmabil/arbeidsbil kan derfor ikke gjøres i Horgvegen.

Parkering på tunet mellom blokkene A, B og C: Dette er ikke tillat. Kun for korte stopp ved henting/bringing/levering. Vi ber om at dette respekteres, spesielt av hensyn til de som har soveromsvindu rett mot tunet, og av sikkerhetsmessige årsaker (utrykningskjøretøy).

Vi ber om at dette overholdes slik at vi slipper å innføre ytterligere tiltak.

På forhånd takk!

Hilsen styret.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Garasjene må tømmes og forbli tomme denne uka

Vi minner om at garasjene må tømmes helt denne uka – mandag 3. til og med fredag 7. juni – både for biler og ev. andre ting som man har stående der. Dette fordi garasjegulvene skal utbedres og pålegges støvbinding.

Biler og annet utstyr vil måtte bli fjernet på eiers regning.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Bruk av treningsrommet i Grendahuset

Vi minner om at treningsrommet primært er for bruk av beboere i de tre sameiene og eneboligene i Horgvegen. Det å ha med seg mange «gjester» som ikke bor her, er ikke innenfor rammene for bruk av treningsrommet. Vi håper alle beboere kan forholde seg til dette.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar