Restriksjoner på bruk av selskapslokalet

I tråd med nasjonale helsemyndigheters beslutning om forbud mot og stenging av «alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand» så innfører vi restriksjoner på antall som kan være i selskapslokalet samtidig. Vi ber om at man holder seg til 1-meters-regelen når man møblerer lokalet for selskap.

I tillegg oppfordrer vi til å følge forbudet mot at «servering av mat ikke skal skje som buffet» og om å følge de gjeldende råd for håndhygiene og hilsing.

Vi beklager dersom dette oppleves som en inngripen i valgfriheten og privatlivet deres, men vi som sameie må forholde oss til bestemmelser, råd og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Treningsrommet stenges inntil videre

Som et tiltak mot spredning av koronaviruset stenges treningsrommet i Grendahuset inntil videre. Dette begrunnes i høy smittefare i treningsarealer.

Vi viser blant annet til at 3T og Sats i dag har stengt sine treningssentre midlertidig.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Test av brannvarslingsanlegget tirsdag 18. februar

Tirsdag 18. februar kl. 10.00 vil brannalarmen utløses i alle boenheter i Horgvegen 13, 15 og 17. Dette er en pålagt test for å sjekke brannvarslingsanlegget i sameiet.

Alarmen vil være utløst til test er utført, så det må påregnes noe tid mens Fjeldseth og styret går gjennom alle blokkene.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Utdeling av Mudin Avløpsåpner

Som eier av leiligheten er du ansvarlig for å sikre at avløp som hører til leiligheten ikke går tett. Det er derfor svært viktig at du periodisk renser disse, dvs. toaletter, dusjsluk, vaskemaskinavløp, servanter og kjøkkenvask.

Vi minner også om at sluk på tak og verandaer, der hvor man har dekket til sluket med terrassebord, også er leiligheteiers ansvar å holde åpne, ref. Husordensreglene.

Styret i sameiet har derfor, som en service, gått til innkjøp av en flaske «Mudin avløpsrenser» til samtlige boenheter. Styret vil plassere én flaske foran hver leilighet i løpet av uke 48.

Hvis beboer er fraværende, og dermed ikke tar inn flasken, ber vi om at en av naboene eller andre som har kontakt med vedkommende, tar vare på flasken, og overleverer den når aktuell beboer kommer hjem.

Bruksanvisning (forutsetter at avløpet ikke er tett)
Fordel flaskens innhold på alle avløp (kjøkkenvask, servanter, dusjsluk, vaskemaskinavløp og toaletter) og la det virke i 15-20 minutter. Deretter skyller du etter med varmt vann.

NB! Les og følg forsiktighetsreglene som står på flasken!

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Påminnelse om parkeringsbestemmelser i Horgvegen

Vi ser oss nødt til å påminne om bestemmelsene for parkering i Horgvegen da vi ser at det er for mange som ikke forholder seg til gjeldende regler.

Uteparkeringsplassene i Horgvegen (52 stk) er forbeholdt gjesteparkering for i alt seks sameier. Besøkende til sameiene Horgvegen 1-5, Horgvegen 2-10, Horgvegen 13-17, Humletunet (i Horgsletta) og Ranheim Amfi (i Horgsletta), samt eneboligene i Horgvegen, har alle gjesteparkering i Horgvegen.

Parkering av egen bil: Skjer på egen garasjeplass, ikke på gjesteparkering eller på tunet mellom blokkene.

Parkering av bil nummer 2: Det finnes ingen parkeringsmulighet for bil nummer 2 til de som har det. Hver seksjon har en andel i gjesteparkering (0,2). Dersom du bruker gjesteparkering til parkering av fast bil 2, bruker du av andre seksjonseieres plass. Parkering av bil 2 kan derfor ikke gjøres i Horgvegen.

Parkering av firmabil/arbeidsbil: Det finnes ingen parkeringsmulighet for firmabil/arbeidsbil til de som har det. Hver seksjon har en andel i gjesteparkering (0,2). Dersom du bruker gjesteparkering til fast parkering av firmabil/arbeidsbil, bruker du av andre seksjonseieres plass. Parkering av firmabil/arbeidsbil kan derfor ikke gjøres i Horgvegen.

Parkering på tunet mellom blokkene A, B og C: Dette er ikke tillat. Kun for korte stopp ved henting/bringing/levering. Vi ber om at dette respekteres, spesielt av hensyn til de som har soveromsvindu rett mot tunet, og av sikkerhetsmessige årsaker (utrykningskjøretøy).

Vi ber om at dette overholdes slik at vi slipper å innføre ytterligere tiltak.

På forhånd takk!

Hilsen styret.

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar