Brann og sikkerhet

Branninstruks

Lurer du på hva du skal gjøre dersom det blir brann? Varsle – Slukke – Evakuere. Les hele branninstruksen her. Det er viktig at du gjør deg kjent med denne.

Utløst brannalarmen ved et uhell?

Les hele instruksen for hva du gjør hvis alarmen utløses ved et uhell.

Sprinkleranlegget utløst ved andre årsaker enn brann?

Da må hovedkranen til sprinkleranlegget stoppes. Den er i teknisk rom i den store garasjen. Nøkkel til teknisk rom ligger i nøkkelboks til venstre for garasjeporten. Les hele instruksen for hva du gjør hvis sprinkleranlegget utløses ved annen årsak enn brann.