Brann og sikkerhet

Branninstruks

Lurer du på hva du skal gjøre dersom det blir brann?

Varsle!
Oppdager du brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold! Slå alarm og forsøk å varsle beboerne.

Slokke!
Ved mindre branntilløp forsøk å slokke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr.
Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slokkes straks er det særlig viktig at dører til rom hvor det brenner, og trapperomsdører holdes lukket for å hindre spredning.

Evakuere!
Evakuer bygningen! Barn og eldre/uføre hjelpes ut. Kommer du ikke ut via utgangsdøren p.g.a. røyk, benytter du balkong-/terrassedør.

Heiser må ikke brukes ved brann/brannalarm!

Oppmøte ved brann er ved hovedinngang 1. etasje i blokka di.

Last ned branninstruksen her.


Utløst brannalarmen ved et uhell

Brannalarmen er koblet direkte til brannvesenet som rykker ut så snart alarmen går. Følg branninstruksen særlig hva angår å rømme leiligheten.

Dersom alarmen går som følge av os eller røyk fra matlaging eller andre årsaker, altså en «falsk alarm», dobbeltsjekk først om alarmen er utløst i din leilighet. Dette vil du se ved at det blinker rødt i din brannvarsler. Dersom det er uløst en «falsk alarm» hos deg, gjør følgende:

Stopp varsellyden på anlegget i 1 etasje. Se nedenstående bilde med instruks. Vær oppmerksom på at du kun skal stoppe/slå av lyden (summer).Brannsentralen vår er direkte koblet til 110-sentralen og Trøndelag brann- og redningstjeneste vil automatisk vil rykke ut når alarmen utløses. Vær oppmerksom på at når brannvesenet rykker ut på en «falsk alarm» påløper det ca. kr 6 000,- i omkostninger. Disse omkostningene vil bli fakturert eier av leiligheten som har forårsaket alarmen.

Last ned FDV-dokumentet om brannalarm og branninstruks gjeldende fra 25. juli 2018.


Opptreden hvis sprinkleranlegget utløses av annen årsak enn brann

Dersom sprinkleranlegget utløses som følge av andre årsaker enn brann skal hovedstoppekranen til anlegget stenges. Kranen finnes i teknisk rom i den store garasjen. Nøkkelboksen til teknisk rom finnes i en boks til venstre for garasjeporten. Koden for å åpne boksen er 1713. Stoppekranen finnes ned til venstre i teknisk rom, se bildet nedenfor.

Kranen stenges ved å dreie til høyre på rattet. Derpå varsles K. Lunds rørleggervakt eller vaktmester umiddelbart.

Vaktmester Bonitas: 404 05 975
Vakttelefon K. Lund: 970 40 840