Verdt å vite

Brann og sikkerhet

Branninstruks

Lurer du på hva du skal gjøre dersom det blir brann? Varsle – Slukke – Evakuere. Les hele branninstruksen her. Det er viktig at du gjør deg kjent med denne.

Utløst brannalarmen ved et uhell?

Da er det viktig at du varsler brannvesenet. Ved uttrykning ved falsk alarm blir ansvarlig leilighetseier fakturert gebyret på kr. 5000,-. For å unngå dette må du ringe 110 og melde fra om at alarmen er utlyst ved et uhell. Deretter må du nullstille branntavla som står i blokk A (nr. 13). Les hele instruksen for hva du gjør hvis alarmen utløses ved et uhell.

Sprinkleranlegget utløst ved andre årsaker enn brann?

Da må hovedkranen til sprinkleranlegget stoppes. Den er i teknisk rom i den store garasjen. Nøkkel til teknisk rom ligger i nøkkelboks til venstre for garasjeporten. Les hele instruksen for hva du gjør hvis sprinkleranlegget utløses ved annen årsak enn brann.

Parkering

Parkere i Horgvegen?

Det er 52 gjesteparkeringer i Horgvegen. De tre sameiene har blitt enig om en fordeling av disse: (Les hele skrivet om parkering her)

  • Røde plasser (4 stk): Leietakere av Grendahus.
  • Blå plasser (15 stk): Gjester i Horgvegen 13-17.
  • Gule plasser (8 stk): Gjester i Horgvegen 2-10.
  • Grønne plasser (12 stk): Gjester i Horgvegen 1-5.
  • Lilla plasser (15 stk): Gjester i hele Horgvegen.

Klikk på bildet for større versjon.

Firmabil eller bil to skal ikke parkeres på noen av disse plassene.

Bygg og anlegg

Vaktmester

Bonitas utfører vaktmestertjenester fra 1.januar 2017. Vår avtale inkluderer vaktmestertjenester én dag per uke. Henvendelser til vaktmester skjer via styret.

Ballspill er ikke tillatt mellom blokkene!

Styret har mottatt klager fra beboere om ballspill mellom blokkene. Dette virker forstyrrende og et uheldig skudd kan i verste fall skade vinduer på leilighetene. Styret anmoder derfor om at foreldre tar ansvar og ber barna spille ball på fotballbanen.

Fasadeendringer

  • Solskjerming: Retningslinjer for anskaffelse og montering av solskjerming finner du her.
  • Utvidelse av terrasser på bakkenivå: Det må søkes styret om utvidelse av terrasser på bakkenivå og oppsett av rekkverk og ev. levegg. Ta kontakt med styret for nærmere informasjon.
  • Farge på terrasser på bakkenivå: Styret har besluttet at alle terrasser som er satt opp i ettertid skal beises med Butinox Terrassebeis/Terrasselasyr 1012 Kveldsdis. Base: Klar.

Ladepunkt til el-bil

Dersom du skal anskaffe el-bil må du først søke styret om etablerering av ladepunkt i garasjen som er en egen kurs knyttet til den enkeltes leilighet. Du må vente til du har fått godkjent søknaden til før du setter i gang arbeidet. Styret kan være behjelpelige med tekniske spørsmål.

Det er ikke tillatt å benytte stikkontakt i bodene til lading av el-bil. Disse stikkontaktene er på en kurs som belastes fellesskapet, og kursen har heller ikke nødvendig kapasitet slik at strømbrudd kan forårsakes.

Dørskilt og lignende som monteres på yttervegg

Dørskilt/pynt og lignende som henges opp/monteres utenfor leilighet på vegg som tilhører sameiet kan etterlate sår/småskader ved demontering som kan være skjemmende. Det er den enkelte beboers ansvar å utbedre dette ved eksempelvis utflytting. Eventuelle manglende utbedringer vil etter-faktureres beboer.

Avfallshåndtering/avfallssug

I mottatt skriv fra Trondheim Renholdsverk er det oppgitt prosedyrer for korrekt bruk av de ny-installerte avfallssugene. Det er viktig at disse blir brukt på riktig måte, siden feilaktig bruk vil føre til merkostnader for alle beboerne i sameiet.

  1. Restavfall (grønn ring) kastes i poser som knytes godt. Posten skal ikke være større enn at den går fint inn i luka/innkastet. Bruk f.eks. en vanlig handlepose.
  2. Papir (blå ring) kastes løst. Små menger lett papp kan også kastes i samme luke/innkast. ANDRE TYPER AVFALL SKAL IKKE KASTES I AVFALLSSUGET!

Nøkkelbestilling

Bestilling av nøkkel gjøres av den enkelte beboer. Det er kun seksjonseier, ikke ev. leietaker, som kan rekvirere ny nøkkel. Bestilling gjøres her.

Ventilasjon

Leilighetene er utstyrt med ventiltasjonsaggregatet Flexit UNI2 og styrepanel CI60 (se her for instruksjon). Filter bør byttes minimum årlig. Du kan opprette filterabonnement hos Flexit eller du kan kjøpe hos Økovent i Ranheimsvegen 7A og få 10 % rabatt. Pris for filter til UNI2 er kr. 675,- (listepris er kr. 750,-). Det finnes også andre nettbutikker som leverer filter.