Nyheter

Årsmøtet utsettes inntil videre

På grunn av smittesituasjonen i Trondheim og med bakgrunn i formannskapets forslag til ny midlertidig forskrift med kraftige innstramminger de neste to ukene, velger vi å utsette årsmøtet 31. mai.

Vi kommer tilbake til ny dato.