Nyheter

Avstenging av varmtvannstilførselen 22/3

Varmtvannet vil bli avstengt mandag 22. mars mellom kl. 10.00 og kl. 12.00 grunnet vedlikehold.

Det er en lekkasje på en av vannledningene i teknisk rom som fører ril avstengningen.