Nyheter

Georadarundersøkelse i garasjene 24/1

Onsdag 24. januar blir det georadarundersøkelse i begge garasjene i forbindelse med kartlegging av arbeidet med understøpingsarbeidet som er gjort og skal gjøres i garasjene. Garasjene må derfor tømmes for biler hele dagen.