Nyheter

Informasjon om Nokas innlåsingsassistanse

Sameiet har en avtale med Nokas AS om nøkkelservice. Her er informasjon om prosedyrer knyttet til dette:

INNLÅSINGSASSISTANSE TLF. 916 45 956

Deres borettslag/sameie har avtale med Nokas AS, vedrørende bistand for innlåsing. Dette er en døgnkontinuerlig beredskapstjeneste, som faktureres den enkelte beboer.

Ved å benytte telefonnummeret som er oppgitt, vil Dere settes i kontakt med vår beredskapstjeneste.

Oppgi adresse og borettslaget/sameiet det gjelder, og avvent videre instruksjoner.

Pris per utrykning er 800,- eks. mva.