Nyheter

Påminnelse om parkeringsbestemmelser i Horgvegen

Vi ser oss nødt til å påminne om bestemmelsene for parkering i Horgvegen da vi ser at det er for mange som ikke forholder seg til gjeldende regler.

Uteparkeringsplassene i Horgvegen (52 stk) er forbeholdt gjesteparkering for i alt seks sameier. Besøkende til sameiene Horgvegen 1-5, Horgvegen 2-10, Horgvegen 13-17, Humletunet (i Horgsletta) og Ranheim Amfi (i Horgsletta), samt eneboligene i Horgvegen, har alle gjesteparkering i Horgvegen.

Parkering av egen bil: Skjer på egen garasjeplass, ikke på gjesteparkering eller på tunet mellom blokkene.

Parkering av bil nummer 2: Det finnes ingen parkeringsmulighet for bil nummer 2 til de som har det. Hver seksjon har en andel i gjesteparkering (0,2). Dersom du bruker gjesteparkering til parkering av fast bil 2, bruker du av andre seksjonseieres plass. Parkering av bil 2 kan derfor ikke gjøres i Horgvegen.

Parkering av firmabil/arbeidsbil: Det finnes ingen parkeringsmulighet for firmabil/arbeidsbil til de som har det. Hver seksjon har en andel i gjesteparkering (0,2). Dersom du bruker gjesteparkering til fast parkering av firmabil/arbeidsbil, bruker du av andre seksjonseieres plass. Parkering av firmabil/arbeidsbil kan derfor ikke gjøres i Horgvegen.

Parkering på tunet mellom blokkene A, B og C: Dette er ikke tillat. Kun for korte stopp ved henting/bringing/levering. Vi ber om at dette respekteres, spesielt av hensyn til de som har soveromsvindu rett mot tunet, og av sikkerhetsmessige årsaker (utrykningskjøretøy).

Vi ber om at dette overholdes slik at vi slipper å innføre ytterligere tiltak.

På forhånd takk!

Hilsen styret.