Nyheter

Service ventilasjonsanlegg

Til eiere i sameiet

                                                                                                                                                            25.10.21

 

Kontroll/service og filterskifte av ventilasjonsanleggene 8-11. november.

Ref. også informasjon på sameiermøtet samt oppsummering fra møtet lagt ut på vår hjemmeside.

På årsmøtet i sameiet i april 2018 besluttet vi i likhet med de to andre sameiene i Horgvegen å inngå avtale med Teknisk Ventilasjon (TV) om en to årlig kontroll av ventilasjonsanleggene.

Hensikten er å redusere faren for at større feiler eller skader oppstår. I tillegg vil det være en fordel ved salg å kunne vise til at ventilasjonsanleggene er jevnlig kontrollert   Ref. nye avhendingslov fra 010122.

Vi besluttet samtidig å få en årlig filterleveranse. I ettertid har det vist seg at å skifte filter en gang pr år er for lite. Styret har derfor i de to siste årene anskaffet og utlevert ett ekstra filtersett

Som kjent ble det grunnet Corona situasjonen, ikke utført kontroll av aggregatene siste år.

Vi har avtalt med TV at den gjennomføres i uke 45. fra 8. til 11. november.

Vedlagt dette notatet følger liste som viser når på dagen den enkelte leilighet vil bli kontrollert. 

I tilfelle du ikke er til stede vil ett av styremedlemmene låse tekniker fra TV inn.

Kontroll og filterskifte av vil ta cirka 20 minutter per leilighet.

Styret anbefaler derfor på det sterkest at denne felles servicen med kontroll gjennomføres.

Vi ber derfor seksjonseiere som IKKE GIR SAMTYKKE til at TV blir låst inn for å utførere det nødvendige arbeidet om å gi skriftlig beskjed til styret på styret@horgvegen13-17.no innen mandag 1. november.

Vi gjør oppmerksom på at dersom man ikke samtykker til å være med på denne fellesavtalen, så er man selv ansvarlig for å gjøre avtale med TV for å få gjennomført dette.

Ved spørsmål, ta kontakt på styret@horgvegen13-17.no. Oppdateringer rundt dette vil publiseres fortløpende på sameiets hjemmeside på www.horgvegen13-17.no.

Med vennlig hilsen

Styret i sameiet Horgvegen 13-17