Strømutkobling i Horgvegen søndag 4/3

4. mars kl. 13.19: Strømmen er tilbake — Som de fleste skal ha fått SMS-beskjed om så vil det være en planlagt strømutkobling i Horgvegen søndag 4. mars fra kl. 8.30. Strømmen er forventet tilbake rundt kl. 12.30. Vi gjør oppmerksom på at også fjernvarmen vil være ute av drift i samme tidsrom på grunn av manglende strøm til driftssystemet.

Sameiestyrene i Nedre Humlehaugen har hatt dialog med TrønderEnergi for å prøve å minimere konsekvensene av strømutkoblingen, ved blant annet å se på løsninger for andre tidspunkt. TrønderEnergi har stor forståelse for at det er problematisk å kutte strømmen på dagtid i helg og når temperaturen ute også er såpass lav, men de mener det er mer tidseffektiv å gjøre dette på dagtid, også på grunn av at det er lite hensiktsmessig med gravearbeid på natterstid når det er mørkt. Dette er grunner vi både forstår og aksepterer.

De setter på store mengder med folk og de regner med at strømmen vi være tilbake hos alle til cirka kl. 12.30. Strømmen settes på igjen fortløpende i området etter hvert som arbeid er ferdigstilt.