Utdeling av filter gjennomført 9. februar

Tirsdag ble det gjennomført utdeling av nye filter til ventilasjonsanlegget til alle beboere i Horgvegen 13, 15 og 17. Filtrene som ble delt ut var av typen Flexit UNI 2 og Flexit UNI 3 avhengig av type leilighet/aggregat.

Takk til alle som bidro til at utdelingen var gjort unna på en drøy halvtime.