Nyheter

Utdeling av Mudin avløpsåpner

Som eier av leiligheten er du ansvarlig for å sikre at avløp som hører til leiligheten ikke går tett. Det er derfor svært viktig at du periodisk renser disse, dvs. toaletter, dusjsluk, vaskemaskinavløp, servanter og kjøkkenvask.

Vi minner også om at sluk på tak og verandaer, der hvor man har dekket til sluket med terrassebord, også er leiligheteiers ansvar å holde åpne, ref. Husordensreglene.

Styrene i sameiene i Horgvegen har derfor, som en service, gått sammen om å kjøpe inn en flaske «Mudin avløpsrenser» til samtlige 170 boenheter. Gjennom fellesinnkjøp har vi oppnådd en særdeles gunstig pris. Innkjøpet vil bli belastet sameienes regnskaper. Styrene har plassert én flaske foran hver leilighet.

Hvis beboer er fraværende, og dermed ikke tar inn flasken, ber vi om at en av naboene eller andre som har kontakt med vedkommende, tar vare på flasken, og overleverer den når aktuell beboer kommer hjem.

Bruksanvisning (forutsetter at avløpet ikke er tett)
Fordel flaskens innhold på alle avløp (kjøkkenvask, servanter, dusjsluk, vaskemaskinavløp og toaletter) og la det virke i 15-20 minutter. Deretter skyller du etter med varmt vann.

NB! Les og følg forsiktighetsreglene som står på flasken!