Nyheter

Viktig informasjon: Kontroll av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg

Vi er pålagt kontroll og service av sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg i leilighetene, jf. orientering og enstemmig vedtak på årsmøtet i sameiet i april. Sameiet har inngått avtale med K. Lund for kontroll av sprinkleranlegget og Teknisk Ventilasjon AS for service på ventilasjonsanlegget.

Kontroll av sprinkleranlegget vil ta cirka 15 minutter per leilighet. Kontroll og eventuell service på ventilasjonsanlegget vil ta cirka 40 minutter per leilighet. Vi har avtalt med henholdsvis K. Lund og Teknisk Ventilasjon at dette gjennomføres i uke 37, dvs. 10. til 14. september.

Vi viser til §33 i Lov om eierseksjoner som viser til at seksjonseier skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som går gjennom bruksenheten. Vi ber derfor seksjonseiere som IKKE GIR SAMTYKKE til at hhv. K. Lund og Teknisk Ventilasjon AS låser seg inn der hvor beboer ikke er til stede og utfører det nødvendige arbeidet om å gi skriftlig beskjed til styret på styret@horgvegen13-17.no innen mandag 27. august.

Vi gjør oppmerksom på at om man ikke samtykker til å være med på denne fellesavtalen, så er man selv ansvarlig for å gjøre avtale med og bære kostnaden til både K. Lund og Teknisk Ventilasjon AS for å få gjennomført dette, da kontroll av sprinkleranlegg er lovpålagt og manglende service på ventilasjonsanlegget kan føre til at det slutter å fungere og må repareres på egen regning.

I den grad det er mulig skal vi prøve å gi mer spesifikk beskjed når de to kontrollene/servicen vil bli gjennomført i de ulike blokkene/seksjonene slik at de som ønsker det kan være hjemme i det aktuelle tidsrommet.

Ved spørsmål, ta kontakt på styret@horgvegen13-17.no. Oppdateringer rundt dette vil publiseres fortløpende på sameiets hjemmeside på www.horgvegen13-17.no.

Med vennlig hilsen
Styret i sameiet Horgvegen 13-17