Styret

Registrering av leietaker

Sameiestyret har et behov for å få en korrekt og fullstendig oversikt over leiligheter som er utleid og hvem som leier. Eier du leilighet i sameiet og leier denne ut må du lese videre.

I sameiets vedtekter §6 – RÅDERETT står det:

Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. (…) Erverv og utleie av seksjoner skal umiddelbart meldes skriftlig til styret eller sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

http://www.horgvegen13-17.no/vedtekter/

Vi ber derfor alle som leier ut leiligheten sin – uavhengig av om du har meldt fra før – om å fylle ut registreringsskjemaet du finner her på hjemmesida. I tillegg sender du e-post til christoffer@horgvegen13-17.no om at du har ny leietaker og at du har sendt inn nytt skjema. Dette må gjøres for hver gang du skifter leietaker.

Registreringsskjemaet ligger tilgjengelig fast under menyvalget «Dokumenter/skjema» og «Registrering av leietaker».

Kontaktperson i styret vedrørende registrering av leietaker er Christoffer Hansen.