Nyheter

Alle biler må fjernes fra garasjene 17/8

På grunn av kontrollmåling av tiltakene som ble gjennomført for å utbedre gulvene i begge garasjene må alle biler fjernes i den store og lille garasjen innen kl. 8.00 torsdag 17.august. Biler som ikke blir fjernet kan som ytterste konsekvens bli tauet bort for eiers regning.

Styret beklager de ulemper dette medfører, men vi vil påpeke at dette er en svært viktig sak for sameiet med tanke på å unngå framtidige store kostnader.