Nyheter

Avfallssugene er fortsatt ute av drift

Siste oppdatering fra TRV 27. april: Avfallssuget er fortsatt ute av drift – og blir det ei stund til framover.

Informasjon fra TRV:

Som dere vet er avfallssuget på Nedre Humlehaugen ute av drift. Denne uken har vi hatt kamerainspeksjon av avfallsrøret Horgvegen -> Vik avfallsterminal

På rørets laveste punkt 45 meter fra nærmeste inspeksjonskum ved Vik avfallsterminal har vi påvist store mengder vann. Dette blir en slags vannlås som anlegget ikke er i stand til å frakte inn i containeren.

Mangelen på tilkomst gjør at vi sannsynligvis blir nødt til å grave ned på røret og sveise på en ny inspeksjonsluke for å få pumpet opp vannet.

Dette medfører at avfallshåndteringen for restavfall må løses med de midlertidige containerne dere benytter i dag en stund til. Jeg har dessverre ikke en tidsestimat for når vi får anlegget i gang igjen, men jeg vil informere fortløpende.

Hvis dere ønsker å endre plassering eller antall containerne som nå er kjørt ut, ta kontakt med meg med jorunn.nordheim@trv.no på kopi.

Med vennlig hilsen
Tarald Kjensjord
Driftsingeniør

Det er fortsatt vann i avfallssug-systemet i Horgvegen og Horgsletta, og Trondheim Renholdsverk har derfor igjen stengt systemet og det er satt opp sperrebånd rundt innkastlukene. Det er uvisst når dette blir i orden, men inntil videre er det fortsatt satt ut avfallskonteinere for oss, nederst i Horgvegen, som vi benytter.