Nyheter

Informasjon fra styret: Blikkenslagerarbeid i nr. 15 og 17

Som kjent mangler det beslag mellom balkongdekke og yttervegg på alle balkongene i nummer 15 og 17. Dette har for mange av dere medført ubehag, eksempelvis ved at fugler har slått seg ned i åpningene og griset til balkongene. Manglende beslag eller åpningen er heller ikke fagmessig korrekt.

Vi har nå kommet til enighet med Maja om at beslag skal morternes på samme måte som det er gjort i nr 13. Arbeidet vil starte kommende uke og vil nok strekke seg over noen tid/uker.

Blikkenslageren vil i de fleste tilfellene komme inn på balkongene utenfra. Imidlertid kan noen av dere bli bedt om å gi tilgang til balkongene gjennom leilighetene. Vi ber om forståelse for dette.