Nyheter

Innsamling av beboerinformasjon

Sameiet trenger å oppdatere oversikten over eiere og medeiere (og ev. leietaker) av de ulike seksjonene, blant annet i forbindelse med overgang til ny beboerportal (mer info kommer senere om det).

Vi ber derfor alle seksjonseiere om å fylle ut vedlagt Google-skjema og sende det i retur innen søndag 3.desember kl. 15.00. Det tar ikke veldig lang tid å fylle ut, ca. 2-3 minutter.

Skjemaet finner du her: https://goo.gl/forms/YbMtfXRoMU0yp16C2