Restriksjoner på bruk av selskapslokalet

I tråd med nasjonale helsemyndigheters beslutning om forbud mot og stenging av «alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand» så innfører vi restriksjoner på antall som kan være i selskapslokalet samtidig. Vi ber om at man holder seg til 1-meters-regelen når man møblerer lokalet for selskap.

I tillegg oppfordrer vi til å følge forbudet mot at «servering av mat ikke skal skje som buffet» og om å følge de gjeldende råd for håndhygiene og hilsing.

Vi beklager dersom dette oppleves som en inngripen i valgfriheten og privatlivet deres, men vi som sameie må forholde oss til bestemmelser, råd og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter.

Kilde: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19