Nyheter

Treningsrommet stenges inntil videre

Som et tiltak mot spredning av koronaviruset stenges treningsrommet i Grendahuset inntil videre. Dette begrunnes i høy smittefare i treningsarealer.

Vi viser blant annet til at 3T og Sats i dag har stengt sine treningssentre midlertidig.