Nyheter

Tips om kandidater til styret

Mandag 13. mai er det årsmøte i Sameiet Horgvegen 13-17. En av de faste årsmøtesakene er valg til styret. I år er det tre medlemmer + én vara som er på valg. I tillegg skal det velges valgkomité. Rollene som skal fylles er blant annet sekretær/informasjonsansvarlig og økonomiansvarlig.

Ønsker du – eller kjenner du noen som ønsker – å bidra til fellesskapet i sameiet? Da ønsker vi å høre fra deg.

Tips til kandidater sendes til styret@horgvegen13-17.no innen 17. mars.