Nyheter

Informasjon om opplegg for og lading av elbiler

Sameiet har investert i ladesystem for elbiler. Systemet leveres av Fjeldseth AS og er ferdig montert i begge garasjene og er klart for å koble seg på.

Dersom du ønsker å kjøpe elbil og koble deg på anlegget, les først i dokumentet for informasjon om systemet.

Bestilling av ladestasjon
Ladestasjonen Smart-billad bestilles hos Fjeldseth på e-post til Yngve Sæther.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret på styret@horgvegen13-17.no.

Vi minner for øvrig om at de som har installert stikkontakt for lading på eget initiativ før 1.1.2019 ikke kan selge dette med leiligheten ved eventuelt salg. Ny beboer må koble seg på nytt ladesystem. Dette på grunn av kapasitet.