Nyheter

Årsmøter våren 2021

Her her oversikt over årsmøter i Sameiet og velforeningene våren 2021:

  • Sameiet Horgvegen 13-17: mandag 31. mai kl. 18.00
  • Velforeningen grønt og vei: onsdag 2. juni kl. 18.00 (styret representerer sameierne)
  • Velforeningen Horgvegen Grendahus: onsdag 2. juni kl. 19.00 (styret representerer sameierne)

Frist for å melde saker til årsmøtene er 30.04.2021. Årsmøtesaker meldes til