Periodisk kontroll av el.bilanlegget

Sameiet er underlagt «Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)» med tilhørende forskrifter. Den aktuelle forskriften for el.bil-anlegg er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

I forskriftens kap. 4 står blant annet følgende:
«Krav til sjekk av ladesystem i borettslag og sameier. Borettslag og sameier er underlagt krav i forskrift om internkontroll og skal derfor etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget i samråd med en registrert el-virksomhet.»

Dette betyr at vi er pålagt å gjennomføre en årlig kontroll av alt ladeanlegg (infrastruktur) og ladepunkter knyttet til el.bil. For ordens skyld understrekes at dette også gjelder de 10A punktene som var montert før sameiet 14.11.18 fattet vedtak om et felles ladeanlegg.Kontrollen skal gjennomføres ihht. Norsk standard 400.2018.

I den forbindelse minner om at vedtaket medførte at vedtektenes § 2 «Parkering/Elbil ladepunkter» fikk følgende ordlyd:

«Sameiet har tilrettelagt for tidsmessig egnet el ladepunkter. Beboere som skal ha billading knytter seg til dette. Installerte ladepunkter for elbil som ikke er tilknyttet fellesanlegget, kan ikke videreselges.»

http://www.horgvegen13-17.no/wp-content/uploads/2021/02/Vedtekter-Horgvegen-13-17-vedtatt-080620.pdf

Hvis noen av beboerne har overtatt leilighet etter ovennevnte dato pålegges de med dette å knytte seg til fellesanlegget.

For å oppfylle kravet om kontroll har sameiet inngått avtale med Fjeldseth AS. De årlige kostnadene for kontrollen vil fordeles mellom sameiet og den enkelte eier av ladepunktene slik:

  • Sameiet kr 2.500, –
  • Eier av ladepunktet: kr 563,-

Beløpet faktureres ladepunkteier så snart kontrollen er gjennomført.