Nyheter

Ekstraordinært sameiermøte 8. januar 2018

Det blir ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Horgvegen 13-17 på grunn av at Velforeningen har behov for å endre vedtektene. Møtet blir mandag 8. januar kl. 18.00 i Grendahuset.

Begrunnelse og saksfremlegg fremgår av vedlagte dokument som også gjengis her. I tillegg til sakslisten vil styret gi en muntlig orientering om situasjon for garasjekjellerne, samt ideer til forskjønnelse av uteområdene.

Vi ber om at så mange som mulig møter opp!

Innkalling og saksliste